تبلیغات
گمشدهکاش می شد لحظه ای پرواز کرد

حرفهای تازه را آغاز کرد

کاش می شد خالی از تشویش بود

برگ سبزی تحفه درویش بود

کاش تا دل می گرفت و می شکست

عشق می آمد کنارش می نشست

کاش با هر دل دلی پیوند داشت

هر نگاهی یک سبد لبخند داشت

کاش لبخند ها پایان نداشت

سفره ها تشویش آب و نان نداشت

کاش دیواری میان ما نبود

بلکه می شدآن طرف تر را سرود

کاش من هم یک قناری می شدم

در تب پرواز جاری می شدم

 

دکتر انوشه

 


+ نوشته شده در سه شنبه 4 مرداد 1390 ساعت 10:40 ق.ظ توسط مینا حیدری نظرات |